Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - Культура мовлення та виразне читання - Кафедра теорії і методики дошкільної освіти
 
 

 
 
Віртуальний зошит з курсу "Культура мовлення та виразне читання"
  Культура мовлення та виразне читання
Модульний контроль з курсу „Культура мовлення та виразне читання”

Змістовий модуль №1

Тема 1. Предмет і завдання курсу культура мовлення та виразне читання

Тема 2. Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання

Тема 3. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії

Змістовий модуль №2

Тема 1. Засоби логіко-емоційної виразності читання

Тема 2. Теоретичні положення і методика практичного використання засобів логіко-емоційної виразності.

Тема 3. Позамовні (рухові) засоби виразності

Змістовий модуль №3

Тема 1. Особливості читання творів різних жанрів

Тема 2. Підготовка твору для читання та налізу його з дітьми