збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок

iРеклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - монографія - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Управление проектами, проектный менеджмент

Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий
 


Руденко Аля
стихи >

 

 
 

Попереднє слово

 

Алла Богуш, Юлія Руденко,
«збагачення словника дошкільників
експресивною лексикою народних Казок»

Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського.- Одеса:
Поліграф, 2005. – 254 с.: 30 іл. – ISBN 966-8788-19-2

Попереднє слово

Однією з провідних психічних функцій людини є мовлення, що дозволяє їй задовольнити найважливішу специфічно людську потребу – потребу у спілкуванні, цю єдину, справжню розкіш, за словами Сент –Екзюпері, розкіш людського спілкування. Якою стане людина залежить від того, яке в неї спілкування з іншими людьми, до чого воно кличе думку й волю, який світ людського відкривається перед нею.

Вочевидь, людина існує в мові, виявляє себе в мові. Прокладає через мову, через спілкування місток для порозуміння з іншими людьми. Незаперечною є теза: « із слова починається людина». Відтак, розвиток мовлення людини, виховання мовленнєвої культури і культури спілкування багато в чому залежить від багатства її словника, від образності її лексики. Саме тому одним із завдань розвитку мовлення дітей дошкільного віку є збагачення, уточнення і активізація їхнього словника.

Проблема словникової роботи з дітьми на етапі дошкільного дитинства досліджувалась у різних напрямах багатьма вченими. Зокрема, збагачення словника дітей раннього (Ю.А. Аркін, В.В. Гербова, Г.М. Ляміна, Г.Л. Розенгарт – Пупко та ін.) і дошкільного віку (Г.Н. Бавикіна, А.М. Богуш, І.М. Непомняща, Ю.С. Ляховська та ін.); особливості становлення і розвитку словника дітей впродовж дошкільного дитинства  (А.П. Іваненко, М.М. Коніна, В.І. Коник, Н.В. Кудикіна, Н.І. Луцан, Ю.С. Ляховська, Н.П. Савєльєва та ін.).

Вчені  (А.Г. Арушанова, Л.Я. Бірюк, Н.В. Гавриш, А.П. Ількова, Н.Р. Кирста, Л.І. Колунова, Г.О. Куршева, О.І. Максаков, А.І. Лаврентьєва, Є.В. Савушкіна, А.А. Смага, О.Н. Сомкова, Ф.О. Сохін, Є.М. Струніна, О.С. Ушакова, Т.М. Юртайкіна та ін.) досліджували особливості засвоєння семантики слів, уточнення і розширення значень уже відомих у певному контексті тощо; використання тематичного принципу введення лексики, асоціативного поєднання слів. Натомість результати педагогічних спостережень засвідчили, що українська народна казка не знайшла належного місця у практиці дошкільної освіти і зокрема, у збагаченні словника старших дошкільників експресивною лексикою.

У монографії подано результати тривалих досліджень щодо збагачення дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки.

Монографія призначена магістрантам, аспірантам, докторантам, молодим науковцям. У ній вміщено велику кількість оригінальних конспектів занять і практичного матеріалу, які будуть корисними вихователям дошкільних закладів.

 

ЗМІСТ

Tenet Banner System