збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок Реклама: хостинг в Украине бесплатно  
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий

Руденко Алина - стихотворения
Руденко Аля
стихотворения >

 

 
 
 

Змістовий модуль 2. Загальна система виразного читання. Методика підготовки до публічного виступу за основними напрямами

Тема 2.Теоретичні положення і методика практичного використання засобів логіко-емоційної виразності.

План

  1. Паузи. Види пауз.
  2. Логічний наголос. Функціональні особливості логічного наголосу. Тактовий логічний наголос. Головний логічний наголос.
  3. Мелодика мовлення. Значення мелодики мовлення для вираження змісту фрази.
  4. Основні мелодичні ходи, позначення їх на письмі.
  5. Темп мовлення.

Література

  1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. - К., 2003.
  2. Найденов Б.С., Т.Ф. Завадская, Н.М.Соловьева Выразительное чтение. -М., 1972.
  3. Мельничайко В.Я., Добрянська І.В. Про культуру нашого мовлення. - Тернопіль, 1991.
  4. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. - Тернопіль, 2001.

Паузи. Види пауз. Синтаксична пауза. Логічна пауза. Місце логічних пауз у тексті. Психологічна пауза. Розстановка психологічних пауз. Завдання психологічної паузи як засобу впливу на слухача. Різновиди психологічної паузи. Пауза настороженості. Пауза емоційного підсилення. Пауза пригадування. Пауза пошуку відповіді. Пауза емоційного порівняння. Пауза жалю. Пауза роздумів. Пауза стримування емоційних реакцій. Пауза залякування. Пауза спонукання. Пауза напруження. Віршова пауза при читанні віршових творів. Фізіологічна пауза. Тривалість пауз. Довгі і короткі паузи.

Логічний наголос. Функціональні особливості логічного наголосу. Тактовий логічний наголос. Головний логічний наголос. Використання логічного наголосу як засобу визначення і передачі змісту тексту. Вимова наголошених слів. Емоційна функція наголошених слів.

Мелодика мовлення. Значення мелодики мовлення для вираження змісту фрази. Основні мелодичні зміни, позначення їх на письмі (мелодичне підвищення, мелодичне пониження, монотон). Розуміння і визначення мелодики у тексті. Відтворення мелодики в тексті.

Темп мовлення. Позначення темпу на письмі. Прискорення та сповільнення темпу.

Основні поняття: пауза, логічний наголос, тактовий логічний наголос, головний логічний наголос, мелодика мовлення, темп мовлення.

Пауза - зупинка між мовними тактами, окремими словами та складами слів.

Логічний наголос – наголос, яким виділяються основні слова, за допомогою яких виражається зміст всієї фрази.

Тактовий логічний наголос – наголос, який діє в межах тільки одного мовного такту і виділяє в ньому лише одне слово, що підпорядковує собі всі інші і є виразником змісту всього речення.

Головний логічний наголос - наголос, який діє у межах усієї фрази, усіх мовних тактів і в єдності зі спадною мелодикою виділяє одне слово серед уже виділених і ним завершує зміст даної фрази. На письмі позначається двома горизонтальними рисками знизу.

Мелодика мовлення – певні зміни голосу в межах підвищення й пониження, а також сили і тривалості звучання у процесі мовлення.

Темп мовлення – швидкість, певний рух. Швидкість, яка вимірюється кількістю виголошених складів за секунду.

зміст ... назад ... далі