збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок Реклама: хостинг в Украине бесплатно  
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий

Руденко Алина - стихотворения
Руденко Аля
стихотворения >

 

 
 
 

Змістовий модуль 2. Загальна система виразного читання. Методика підготовки до публічного виступу за основними напрямами

Тема 3. Позамовні (рухові) засоби виразності

План

  1. Жести. Класифікація жестів.
  2. Міміка.
  3. Правила застосування позамовних засобів виразності при читанні художніх творів.

Література

  1. Аматьева Е.П. Методика обучения выразительности речи детей старшего дошкольного возраста. дис. канд.п.н. - Одесса, 1997.
  2. Жесты и мимика в речи./ Под ред.. А.А.Акишиной. - М., Рус. Яз., 1991.
  3. Николаева Т.М. Жест и мисика в лекции. –М.:Знание, 1972.
  4. Томан Іржі. Мистецтво говорити. -К., 1986.

Жести як компонент позамовної виразності. Класифікація жестів за складом. Прості, складні, вказівні, ритмічні, емоційні (психологічні). Жести руками.

Міміка. Застосування міміки жестикуляція вихователя читця під час читання художніх творів. Використання позамовних засобів виразності для відтворення змісту тексту.

Основні поняття: жести, міміка.

Жести – виражальні рухи голови, тіла, рук.

Прості жести – складаються лише з одного руху (кивок голови на знак згоди)

Складені – об’єднують у собі кілька однорідних рухів (поманити когось)

Складні – об’єднують у собі кілька неоднорідних рухів (перехреститись).

Вказівні жести - рухи замість слів.

Зображальні –жестом малюємо певну форму, фігуру.

Символічні (ритуальні) – наприклад, на знак мовчання прикладаємо палець до губів.

Ритмічні – підтримують загальний ритм мовлення, заповнюючи місце пауз (психологічних), і акцентують увагу слухачів на важливості змісту окремого слова чи слів, частин тексту.

Емоційні (психологічні) – пов’язані з різними виявами переживання.

Міміка – виражальні рухи м’язів обличчя.

зміст ... назад ... далі