збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок Реклама: хостинг в Украине бесплатно  
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий

Руденко Алина - стихотворения
Руденко Аля
стихотворения >

 

 
 
 

Змістовий модуль 3. Практичне використання засобів логіко-емоційної виразності читання

Тема 2. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми

План

 1. Попередній аналіз тексту
 2. Визначення виховної, пізнавальної та художньо-естетичної вартості тексту
 3. Окреслення завдань читця та аналізу твору з дітьми
 4. Літературознавчий аналіз твору
 5. Дієвий аналіз твору

Література:

 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення.- К, 2003.
 2. Березіна О.М., Павловська Т.О. Мовні ігри та забави: Навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Мальва. –ОСО, 1999. –107 с.
 3. Богуш А.М., Аматьєва О.П., Хаджирадєва С.К. Культура речевого общения детей дошкольного возраста: Методическое пособие.-Одесса, 2003. -251 с.
 4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. –140 с.
 5. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. –К.: Вища шк., 1985. –360 с.
 6. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. -К., 2005.
 7. Запорожец А.В. психология восприятия ребенком дошкольником литературного произведения //Изб. Психологические труды.: В 2-х т. –М.: Пед-ка. –1986. –Т.1: Психическое развитие ребенка. –320 с.
 8. Костомаров В.Г. Культура речи и стиль. –М. –1960. –71с.
 9. Лесін В.М. Словник літературознавчих термінів. –К.: Рад шк., 1985. – 250 с.
 10. Лингвистический энциклопедический словарь //Ред. В.Н.Ярцева. –М.:Сов. Энциклопедия, 1990. –636 с
 11. Львов М.Р. Риторика. –М.: Академия, 1999. –256с.

Літературознавчий аналіз твору. Занурення в контекст. Ідейно-естетичне багатство твору. Розгляд теми, жанрових особливостей вирішення її форми викладу. Жанрові особливості твору. Колорит виконання. Ступінь характерності тембральних забарвлень, інтонаційні ознаки. Розгляд композиції й сюжету твору. З’ясування суті рефрену. Аналіз образів твору. Усвідомлення авторських засобів та прийоми типізації. Аналіз мовлення персонажів. Аналіз естетичних якостей твору. Портретна зарисовка героя твору. Змалювання внутрішньої краси, прагнень, переживань, вчинків. Визначення головної мети читання та аналізу тексту з дітьми.

Дієвий аналіз твору. Розчленування твору на частини. Визначення перспективного творчого завдання до кожної частини. Розпис мовної партитури.

зміст ... назад ... далі