збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Управление проектами, проектный менеджмент

Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий
 


Руденко Аля
стихи >

 

 
 
 

Методичні рекомендації
Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів освіти
Спеціальності 7.01.01.01
«Дошкільне виховання»

 

Методичні рекомендації до курсу "Методика підготовки до школи ліворуких дітей" містять відомості з теорії походження ліворукості і практики підготовки до школи ліворуких дітей, необхідні для студентів факультету "Психологія педагогіка дошкільна", які можуть бути використані при опануванні курсу "Методика підготовки до школи ліворуких дітей", зокрема для самостійної роботи студентів.
Для студентів і викладачів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Укладач: кандидат. пед. наук, доцент, Руденко Ю.А.

Рецензенти: дійсний член АПН України, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти
Богуш А.М.;
канд.пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Паскаль О.В.

 

Зміст

Попереднє слово

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи курсу "Методика підготовки до школи ліворуких дітей"
Тема 1. Предмет і завдання курсу "Методика підготовки до школи ліворуких дітей"
Тема 2. Теоретичні засади лівшества
Тема 3. Діагностика ліворукості у дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 2. Особливості підготовки ліворуких дітей до школи
Тема 1. Методика підготовки руки ліворуких дітей до письма
Тема 2. Особливості дошкільного періоду у ліворуких дітей
Тема 3. Спільна робота дошкільного закладу і сімї з підготовки ліворуких дітей до школи

Модульний контроль з курсу "Методика підготовки до школи ліворуких дітей"

Контрольні запитання до курсу

Рекомендована література

Додатки

далі

Tenet Banner System