збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок

iРеклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Управление проектами, проектный менеджмент

Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий
 


Руденко Аля
стихи >

 

 
 

Педагогiчному унiверситету - 190 р.

 

 

http://www.pdpu.edu.ua/news/index.php?newsid=4

У межах Міжнародного симпозіуму «Революція в університетській освіті: глобалізація та індивідуалізація - погляд у майбутнє» організовані спеціалізовані круглі столи, майстер-класи, які об'єднують багато актуальних проблем сучасної вищої освіти, що потребують невідкладного обговорення і вирішення.

Визнані вчені, досвідчені педагоги, молоді науковці, аспіранти і студенти вищих навчальних закладів різних держав візьмуть участь у насичених дискусіях в межах симпозіуму з проблем революційних перетворень в освіті в аспекті її глобалізації, індивідуалізації та переходу на світові стандарти в навчанні студентів, що викликають багато протилежних думок у різних фахівців.

Симпозіум відкриває широкі можливості для ознайомлення з оригінальними рішеннями зазначених проблем з урахуванням національних особливостей і пріоритетів освіти, обміну досвідом з провідними навчальними закладами.

Цікавими та насиченими мають бути круглі столи та семінари в межах форуму (глобалізація інформаційних систем в університетському і міжуніверситетському просторах; професійна компетентність, її формування та оцінка в системі університетської освіти; стандарти в системі університетської освіти: національні та наднаціональні підходи в умовах інформатизації і глобалізації; інноваційні та новаторські технології в системі університетської освіти; проблеми оцінки знань, навичок та умінь у системі університетської освіти; навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності в майбутньому: проблеми та перспективи розвитку; студенти майбутнього, їх психологічна характеристика; вчитель майбутнього: моделі, концепції його підготовки і перепідготовки; соціальні і матеріальні умови підтримки університетської освіти; проблема уніфікації рівнів підготовки фахівців у системі університетської освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат, доктор та ін.); перспективи створення міжконтинентальних університетських консорціумів; проблема єдиних зразків дипломів про університетську освіту, їх визнання та нострифікація: сьогодні та в майбутньому тощо).

У роботі міжнародного симпозіуму передбачена участь провідних фахівців з країн Європи, Азії та Америки, Європейського Союзу, США, Китаю та інших держав світу.

Організатори міжнародного симпозіуму обрали найбільш важливі напрямки в галузі вищої освіти, розвиток яких стане темою для обговорення учасниками форуму. З-поміж них найактуальнішими будуть питання, які стосуються змісту світових тенденцій розвитку освіти – глобалізації й індивідуалізації, що відображають дійсно революційні зміни, які відбуваються у суспільстві.

Ініціатором проведення Міжнародного симпозіуму «Революція в університетській освіті: глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє» виступає Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, який є потужним науковим центром вищої педагогічної освіти в Південному регіоні України. Роботі форуму сприятимуть Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Південний науковий центр АПН України, місцеві органи виконавчої влади.

Мета симпозіуму об'єднання зусиль різних фахівців, наукових і практичних працівників, зацікавлених у розвитку нових освітніх технологій на основі системного, науково обґрунтованого підходу до проблем навчання й виховання; узагальнення теоретичного і практичного досвіду та визначення тенденцій розвитку майбутньої вищої університетської освіти.

Робочі мови симпозіуму українська, російська, англійська.

За результатами роботи симпозіуму планується видання наукових праць, на рівні тез доповідей, поданих учасниками форуму.

Заплановано проведення виставки праць учасників симпозіуму, комп'ютерних навчальних програм, наукової та методичної літератури, яка доповнить насичену програму заходу. Виставка буде організована в приміщенні Південного наукового центру АПН України та безпосередньо в місці проведення заходів у межах симпозіуму.

Презентація матеріалів в межах виставки - це унікальний шанс для обміну інформацією між представниками наукових, педагогічних та інших кіл освітянської спільноти.

 

Tenet Banner System